Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - powiat chrzanowski

Powiat chrzanowski – powiat w Polsce w województwie małopolskim, odtworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Chrzanów. Powiat chrzanowski powstał po raz pierwszy w latach 1853/54 jako jeden z dwóch powiatów Wielkiego Księstwa Krakowskiego w Królestwie Galicji.

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie
gmina Babice559028Babice – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie chrzanowskim. Siedzibą władz gminy jest wieś Babice. Według danych z 31.12.2011 r gminę zamieszkiwało 8936 osób.Gmina ulokowana jest między południową częścią Grzbietu Tenczyńskiego a doliną Wisły, częściowo w granicach Jurajskiego Parku Krajobrazowego.Pokaż na mapach
gmina Alwernia7612739Alwernia – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie chrzanowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie krakowskim.Siedzibą władz gminy jest miasto Alwernia.Według danych z 31 grudnia 2006 gminę zamieszkiwało 12 726 osób.Urbanizacja gminy: 27%.Pokaż na mapach
gmina Chrzanów7948352Chrzanów – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie chrzanowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie katowickim.Siedziba gminy to Chrzanów.Według danych z 30 czerwca 2008 gminę zamieszkiwało 49 399 osób.Pokaż na mapach
gmina Libiąż5722768Libiąż (1934-54 gmina Libiąż Mały) – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie chrzanowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie katowickim.Siedziba gminy to Libiąż.Według danych z 31 marca 2010 gminę zamieszkiwało 22 810 osób.Urbanizacja gminy: 77%.Pokaż na mapach
gmina Trzebinia10534414Trzebinia (1973-77 gmina Trzebinia-Siersza) – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie chrzanowskim.Siedziba gminy to Trzebinia.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 34 088 osób.Pokaż na mapach