Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - powiat che��mski

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie