Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - powiat chełmski

Powiat chełmski - powiat w Polsce (województwo lubelskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Chełm.W skład powiatu wchodzą: gminy miejskie: Rejowiec Fabryczny gminy wiejskie: Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Rejowiec (od 2006 r.), Rejowiec Fabryczny, Ruda Huta, Sawin, Siedliszcze, Wierzbica, Wojsławice, Żmudź miasta: Rejowiec Fabryczny

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie
m. Rejowiec Fabryczny154515Rejowiec Fabryczny (1954-57 gromada Morawinek) – miasto i gmina miejska w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa chełmskiego. Miasto jest siedzibą gminy wiejskiej Rejowiec Fabryczny. Powierzchnia: 14 km² Liczba mieszkańców: 4 600 (30 czerwca 2004)Rejowiec Fabryczny powstał w 1958 z obszaru gromady Morawinek, otrzymując status osiedla. Prawa miejskie otrzymał w 1962 roku.Pokaż na mapach
gmina Białopole1033163Białopole (hist. gmina Strzelce) – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie chełmskim.Siedziba gminy to Białopole.Według danych z 30 czerwca 2013 gminę zamieszkiwało 3171 osób.Pokaż na mapach
gmina Chełm22313944Chełm - gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie chełmskim.Siedziba władz gminy to Pokrówka.Według danych z 30 września 2009 (źródło - Państwowa Komisja Wyborcza), gminę zamieszkiwało 13 390 osób.W Depułtyczach Królewskich znajduje się lądowisko Chełm-Depułtycze Królewskie.Pokaż na mapach
gmina Dorohusk1936743Dorohusk – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie chełmskim.Siedziba władz gminy to Dorohusk.Według danych z 30 września 2009 (źródło - Państwowa Komisja Wyborcza), gminę zamieszkiwało 6947 osób.Pokaż na mapach
gmina Dubienka962524Dubienka – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim.Siedziba gminy to Dubienka.Według danych z 30 czerwca 2013 gminę zamieszkiwało 2510 osób.Pokaż na mapach
gmina Kamień974081Kamień (dawn. gmina Turka) – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie chełmskim.Siedziba gminy to Kamień.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 4003 osoby.Pokaż na mapach
gmina Leśniowice1183800Leśniowice (dawn. gmina Rakołupy) - gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie chełmskim.Siedziba gminy to Leśniowice.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 4034 osoby.Najstarsze miejscowości gminy: 1205 r. - Kumów: Kumów Majoracki, Kumów Plebański; 1426 r. - Horodysko-Rakołupy; 1431 r. - Sielec.↑ ↑Pokaż na mapach
gmina Rejowiec1066595Rejowiec – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie chełmskim. Przed 1 stycznia 2006 roku gmina ta znajdowała się w powiecie krasnostawskim.Siedziba gminy to Rejowiec.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 6763 osoby.Za Królestwa Polskiego gmina należała do powiatu chełmskiego w guberni lubelskiej. 13 stycznia 1870 do gminy przyłączono pozbawiony praw miejskich Rejowiec.Pokaż na mapach
gmina Rejowiec Fabryczny884393Rejowiec Fabryczny (do 1954 gmina Pawłów) – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie chełmskim.Siedziba władz gminy jest miasto Rejowiec Fabryczny (stanowiący odrębną gminę miejską).Gmina Rejowiec Fabryczny jest najmłodszą jednostką terytorialną województwa lubelskiego. Na mocy decyzji Rady Ministrów z grudnia 1990 roku gmina rozpoczęła samodzielny byt w lipcu 1991 roku, po oddzieleniu się od miasta Rejowiec Fabryczny.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 4635 osób.Pokaż na mapach
gmina Ruda-Huta1124684Ruda-Huta (dawn. gmina Świerże) - gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie chełmskim.Siedziba gminy to Ruda-Huta.Według danych z 30 września 2009 (źródło - Państwowa Komisja Wyborcza), gminę zamieszkiwało 4831 osób. Według GUS liczba mieszkańców gminy w dniu 31 marca 2011 r. wynosiła 4794.Pokaż na mapach
gmina Sawin1905668Sawin (dawn. gmina Bukowa) – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie chełmskim.Siedziba gminy to Sawin.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 5698 osób.Pokaż na mapach
gmina Siedliszcze1546959Siedliszcze – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie chełmskim.Siedziba gminy to Siedliszcze.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 7107 osób.Pokaż na mapach
gmina Wierzbica1465344Wierzbica (dawn. gmina Olchowiec) - gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie chełmskim.Siedziba gminy to Wierzbica.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 5433 osoby.Pokaż na mapach
gmina Wojsławice1103945Wojsławice – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie chełmskim.Siedziba gminy to Wojsławice (wieś w województwie lubelskim).Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 4399 osób.Za Królestwa Polskiego gmina należała do powiatu chełmskiego w guberni lubelskiej. 13 stycznia 1870 do gminy przyłączono pozbawione praw miejskich Wojsławice.Pokaż na mapach
gmina Żmudź1363215Żmudź – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie chełmskim.Siedziba gminy to Żmudź.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 3461 osób.Pokaż na mapach