Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - powiat bydgoski

Powiat bydgoski – powiat w Polsce (województwo kujawsko-pomorskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Bydgoszcz. Położony jest w środkowo-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem samego miasta Bydgoszczy, które na prawach powiatu znajduje się poza jego granicami.W skład powiatu wchodzą: gminy miejsko-wiejskie: Koronowo, Solec Kujawski gminy wiejskie: Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko miasta: Koronowo, Solec Kujawski

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie
gmina Białe Błota12319215Białe Błota (do 1954 gmina Bydgoszcz) – gmina wiejska położona w południowo-zachodniej części powiatu bydgoskiego. Położenie w bezpośrednim sąsiedztwie dużego miasta wpływa na jej dynamiczny rozwój. Siedzibą gminy jest wieś Białe Błota, położona zaledwie 3 km od granic Bydgoszczy. Bliskość dużego organizmu miejskiego od dawna wpływa na rozwój sąsiadujących miejscowości. Życie kulturalne gminy skupia się wokół dwóch ośrodków: Białobłockiego i Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie, które umożliwiają realizowanie różnych zainteresowań mieszkańców, takich jak folklor, taniec, teatr, aerobic, tenis. Znaczącymi imprezami kalendarza kulturalnego są: Wojewódzki turniej Recytatorski "O Pióro Jana Brzechwy", Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej, Dzień Łochowa.Gmina jest położona w całości w mezoregionie Kotlina Toruńska (315.34). 53,5% powierzchni gminy Białe Błota zajmują lasy. Są one miejscem masowego wypoczynku bydgoszczan. Zarząd nad lasami, położonymi w kierunku południowo-zachodnim i południowo-wschodnim od miasta Bydgoszczy pełni Nadleśnictwo Bydgoszcz, które obejmuje swym zasięgiem 15 300 ha lasów. W tym na terenie gminy Białe Błota - 6665 ha. W zdecydowanej większości są to lasy zaliczane do kategorii lasów chronionych, wynika to z ich położenia w pobliżu wielkiej aglomeracji miejskiej.Położenie gminy, w pobliżu aglomeracji miasta Bydgoszcz, sprzyja rozwojowi budownictwa mieszkaniowego, jak również rozwojowi rzemiosła, usług, handlu oraz rolnictwa. Bliskość miasta i dostępność dróg przyczynia się do inwestycji przemysłowych i rzemieślniczych w Cielu, Kruszynie Krajeńskim, Przyłękach i Zielonce. Spowodowane jest to również uzbrojeniem terenu w sieć energetyczną i wodociągową oraz wybudowaną w 1997 roku gminną oczyszczalnię ścieków.Według danych z 2009 gminę zamieszkiwało 15 703 osoby.Pokaż na mapach
gmina Dąbrowa Chełmińska1257978Dąbrowa Chełmińska – gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bydgoskim. Siedzibą gminy jest Dąbrowa Chełmińska.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 7058 osób. Natomiast według najnowszych danych z 31 grudnia 2011r. gmina liczy obecnie 7792 mieszkańców.Gmina jest położona w trzech mezoregionach: część centralna na Pojezierzu Chełmińskim, południowa w Kotlinie Toruńskiej, a północno-zachodnia w Dolinie Fordońskiej. W jej obrębie znajdują się jeziora: Jezioro Skrzynka oraz jezioro bez nazwy na zachód od Czarża.Pokaż na mapach
gmina Dobrcz13010810Dobrcz – gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bydgoskim.Siedzibą gminy jest Dobrcz.Gmina Dobrcz podzielona jest na 21 sołectw. Składają się na nie 32 miejscowości.Największym pod względem zajmowanej powierzchni jest sołectwo Magdalenka, którego teren zajmuje 1126 km², natomiast najmniejszy teren zajmuje Augustowo o powierzchni 137 km.[potrzebne źródło]Pokaż na mapach
gmina Nowa Wieś Wielka1489637Nowa Wieś Wielka to gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bydgoskim.Siedzibą gminy jest Nowa Wieś Wielka.Według danych z 31 grudnia 2007 gminę zamieszkiwało 8528 osób.Pokaż na mapach
gmina Osielsko10212278Osielsko – gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bydgoskim.Siedzibą gminy jest Osielsko.Gmina jest położona w czterech mezoregionach: Wysoczyzna Świecka – część północna i centralna Dolina Brdy – część zachodnia Kotlina Toruńska – część skrajnie południowa Dolina Fordońska – część wschodniaWedług danych z 31 lipca 2013 r. gminę zamieszkiwało 11 931 osób.Wójtem jest Wojciech Sypniewski od 14 maja 2007 prezes stowarzyszenia BTŻ Polonia Bydgoszcz.Pokaż na mapach
gmina Sicienko1809755Sicienko – gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bydgoskim.Siedzibą gminy jest Sicienko.Gmina jest położona w trzech mezoregionach: część północno-wschodnia w Dolinie Brdy, południowa w Kotlinie Toruńskiej, a północno-zachodnia na Pojezierzu Krajeńskim.W obrębie gminy znajdują się rzeki i jeziora: Krówka, Kanał Bydgoski, Jezioro Wierzchucińskie Małe, Jezioro Wierzchucińskie Duże i Jezioro Słupowskie.Według danych z 30 czerwca 2008 gminę zamieszkiwały 9240 osoby.Pokaż na mapach
gmina Koronowo41224137Koronowo – gmina miejsko-wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w północno-zachodniej części powiatu bydgoskiego. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bydgoskim. Gmina ma charakter turystyczno-rolniczy, jest największa w powiecie.Siedzibą gminy jest miasto Koronowo.Według danych z 30 czerwca 2010 gminę zamieszkiwało 23 716 osób.Pokaż na mapach
gmina Solec Kujawski17516755Solec Kujawski – gmina miejsko-wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bydgoskim. W 1999 roku zostało uruchomione Radiowe Centrum Nadawcze, które za pomocą dwóch masztów nadajnikowych emituje 1 Program Polskiego Radia.Siedzibą gminy jest miasto Solec Kujawski.Według danych z 31 grudnia 2012 r. gminę zamieszkiwało 16 805 osób: tereny miejskie: 15 697 os. tereny wiejskie: 1 108 os.Na terenie gminy działa prywatne lądowisko Wypaleniska-Solec Kujawski.Pokaż na mapach