Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - powiat bocheński

Powiat bocheński - powiat w Polsce (województwo małopolskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Bochnia. Partnerem powiatu jest niemiecki powiat Saarlouis.W skład powiatu wchodzą: gminy miejskie: Bochnia gminy miejsko-wiejskie: Nowy Wiśnicz gminy wiejskie: Bochnia, Drwinia, Lipnica Murowana, Łapanów, Rzezawa, Trzciana, Żegocina miasta: Bochnia, Nowy Wiśnicz↑

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie
m. Bochnia3030219Bochnia – miasto i gmina w południowej Polsce, w województwie małopolskim, siedziba powiatu bocheńskiego. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa tarnowskiego.Znajduje się nad rzeką Rabą, w dolinie potoku Babica. Leży ona na granicy Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Karpackiego (ściślej: Podgórze Bocheńskie).Według danych GUS z 31 grudnia 2012 miasto liczyło 30 303 mieszkańców.Pokaż na mapach
gmina Bochnia13219305Bochnia – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie bocheńskim. W latach 1975-1998 gmina należała do województwa tarnowskiego. Siedziba gminy znajduje się w Bochni.Gmina Bochnia znajduje się w środkowej Małopolsce, na granicy dwóch krain geograficznych - Pogórza Wielickiego i Kotliny Sandomierskiej. W jej skład wchodzi 31 miejscowości, które zajmują obszar 131 km². Mieszka w nich 18960 osób. Gmina rozciąga się wzdłuż rzeki Raby na przestrzeni ok. 50 km. Prawie w połowie przecina ją międzynarodowa droga E-4 Drezno - Kraków - Lwów, linia kolejowa oraz autostrada A-4.Pokaż na mapach
gmina Drwinia1086513Drwinia – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie bocheńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie krakowskim.Siedziba gminy to Drwinia.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 6282 osoby.Pokaż na mapach
gmina Lipnica Murowana605574Lipnica Murowana (1976-82 gmina Nowy Wiśnicz-Lipnica) – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie bocheńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnowskim.Siedziba gminy to Lipnica Murowana. Gmina jest członkiem Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO ze względu na znajdujący się na jej terenie w Lipnicy Dolnej drewniany kościół pw św. Leonarda wpisany wraz innymi drewnianymi kościołami Małopolski na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 5466 osób.Pokaż na mapach
gmina Łapanów727841Łapanów – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie bocheńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnowskim.Siedziba gminy to Łapanów.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 7443 osoby.Pokaż na mapach
gmina Rzezawa8611087Rzezawa - gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie bocheńskim. W latach 1975-1998 gmina należała do województwa tarnowskiego. Jej siedzibą jest Rzezawa, położona w południowej części gminy.Pokaż na mapach
gmina Trzciana445373Trzciana – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie bocheńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnowskim.Siedziba gminy to Trzciana. Gmina powstała w 1934 roku i istniała do 24 października 1972 roku (w latach 1950-1972 jako gromada) kiedy to (mimo licznych protestów) została połączona z gromadą Żegocina tworząc gminę Trzciana-Żegocina. W 1976 zmieniono nazwę gminy na gminę Żegocina. W lipcu 1993 zawiązał się w Trzcianie Społeczny Komitet na Rzecz Reaktywowania Gminy Trzciana, który doprowadził do reaktywowania gminy z dniem 30 grudnia 1994 roku.Do gminy należą następujące sołectwa: Kamionna Kierlikówka Leszczyna Łąkta Dolna Rdzawa Trzciana UjazdWedług danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 5016 osób.Pokaż na mapach
gmina Żegocina355290Żegocina (1973-1976 gmina Trzciana-Żegocina) – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie bocheńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnowskim. Teren gminy leży na obszarze Pogórza Wiśnickiego będącego częścią Pogórza Karpackiego, oraz Beskidu Wyspowego. Najwyższym punktem jest szczyt Kamionna – 801 metrów n.p.m.Siedziba gminy to Żegocina.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 4865 osób.Pokaż na mapach
gmina Nowy Wiśnicz8213563Nowy Wiśnicz (do 1954 gmina Wiśnicz Nowy; 1976-82 gmina Nowy Wiśnicz-Lipnica) - gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie bocheńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnowskim.Siedziba gminy to Nowy Wiśnicz.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 12 821 osób.Pokaż na mapach