Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - powiat bielski (śląskie)

Powiat bielski – powiat w Polsce (województwo śląskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Bielsko-Biała. Położony jest w południowo-wschodniej części województwa śląskiego. Powierzchnia powiatu wynosi 458,64 km², zamieszkuje go 159 241 mieszkańców. Gęstość zaludnienia wynosi 347 mieszkańców na 1 km² (2012).

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie
m. Szczyrk395750Szczyrk (niem. Schirk) – miasto i gmina w województwie śląskim, w powiecie bielskim. Miejscowość o charakterze turystyczno-wypoczynkowym.Według danych z 31 grudnia 2010 r. miasto miało 5782 mieszkańców.W latach 1976-1990 miejscowość była siedzibą władz gminy wiejskiej Szczyrk. Miasto należy do Euroregionu Beskidy.Pokaż na mapach
gmina Bestwina3811187Bestwina – gmina wiejska w południowej części województwa śląskiego, w powiecie bielskim.Siedziba gminy to Bestwina.Według danych z 1 stycznia 2013 gminę zamieszkiwało 11 074 osób.W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie katowickim, a w latach 1977-1982 była częścią gminy Czechowice-Dziedzice.Na terenie gminy znajduje się lądowisko Kaniów.Pokaż na mapach
gmina Buczkowice1911096Buczkowice (1976-90 gmina Szczyrk) – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie bielskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bielskim. Siedziba gminy to Buczkowice. Pozostałe sołectwa to: Godziszka, Rybarzowice i Kalna.Według danych z 1 stycznia 2013 gminę zamieszkiwało 11 021 osób.Pokaż na mapach
gmina Jasienica9322870Jasienica – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie bielskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bielskim. Gmina należy do euroregionu Śląsk Cieszyński. W aktualnej strukturze i na obecnym obszarze gmina funkcjonuje od roku 1991, kiedy to z jednej gminy powstały dwie odrębne wspólnoty samorządowe, tj. gmina Jasienica oraz gmina Jaworze.Siedziba gminy to Jasienica.Według danych z 31 grudnia 2007 gminę zamieszkiwało 20 807 osób.Gmina znajduje się w strefie obejmującej zurbanizowany obszar aglomeracji bielskiej i graniczy z jej śródmiejską częścią tj. miastem Bielsko-Biała.Pokaż na mapach
gmina Jaworze216980Jaworze – gmina wiejska w południowej części województwa śląskiego, w południowo-zachodniej części powiatu bielskiego, na granicy z powiatem cieszyńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bielskim.Gmina położona jest w krainie historycznej Śląska Cieszyńskiego i przynależy do euroregionu Śląsk Cieszyński.Jaworze znajduje się w strefie obejmującej zurbanizowanym obszar Aglomeracja bielska i graniczy z jej śródmiejską częścią tj. miastem Bielsko-Biała.Siedzibą i jedyną wsią gminy jest licząca sobie ponad 700 lat podgórska osada rolniczo–turystyczna Jaworze, które obejmuje swym zasięgiem cztery przysiółki: Jaworze Średnie, Jaworze Górne, Jaworze Nałęże, Jaworze Dolne.Według rejestru TERYT do gminy należy także osada Błatnia.Według danych z 31 grudnia 2012 gminę zamieszkiwały 6 883 osoby.Pokaż na mapach
gmina Kozy2712529Kozy – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie bielskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bielskim.Siedziba gminy i jej jedyna miejscowość to Kozy.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 11 373 osoby.Pokaż na mapach
gmina Porąbka6515399Porąbka – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie bielskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bielskim.Siedziba gminy to Porąbka, pozostałe sołectwa: Bujaków, Czaniec, Kobiernice.Według danych z 30 września 2012 r. (informacja UG Porąbka załączona do projektu uchwały o podziale na okręgi wyborcze) gminę zamieszkiwało 15 307 osób.Pokaż na mapach
gmina Wilkowice3413145Wilkowice – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie bielskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bielskim.W skład gminy wchodzą trzy sołectwa: Wilkowice - siedziba gminy oraz Bystra (obejmujące dawne wsie Bystra Krakowska i Bystra Śląska) i Meszna.Według danych z 31 grudnia 2012 gminę zamieszkiwały 13 092 osoby.Pokaż na mapach
gmina Czechowice-Dziedzice6644779Czechowice-Dziedzice – – gmina miejsko-wiejska w województwie śląskim, w powiecie bielskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie katowickim.Siedziba gminy to miasto Czechowice-Dziedzice. Miejscowości leżące w gminie to Czechowice-Dziedzice, Bronów, Ligota i Zabrzeg.Według danych z 2011 roku gminę zamieszkiwało 43 920 osób.Pokaż na mapach
gmina Wilamowice5716670Wilamowice – gmina miejsko-wiejska w województwie śląskim, w powiecie bielskim. Leży w Kotlinie Oświęcimskiej i Pogórzu Beskidu Małego, pomiędzy Bielskiem-Białą, a Oświęcimiem. Wschodnią granicę wyznacza Soła, północno-zachodnią – dolina Wisły. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bielskim. Jest gminą o charakterze rolniczo – przemysłowym.Siedziba gminy to Wilamowice.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 14 888 osób.Pokaż na mapach