Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - powiat bia��obrzeski

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie