Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - powiat augustowski

Powiat augustowski – powiat w Polsce (województwo podlaskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Augustów.W skład powiatu wchodzą: gminy miejskie: Augustów gminy miejsko-wiejskie: Lipsk gminy wiejskie: Augustów, Bargłów Kościelny, Nowinka, Płaska, Sztabin miasta: Augustów, Lipsk↑ ↑

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie
m. Augustów8130610Augustów – miasto na prawach gminy w województwie podlaskim, siedziba powiatu augustowskiego i gminy wiejskiej Augustów.W latach 1975–1998 miasto należało do województwa suwalskiego.Pokaż na mapach
gmina Augustów2676949Augustów – gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie augustowskim. Siedzibą władz gminy jest Augustów (nie należy jednak do gminy i tworzy osobną gminę miejską). Według danych z 30 czerwca 2008 gminę zamieszkiwało 6576 osób.Pokaż na mapach
gmina Bargłów Kościelny1885736Bargłów Kościelny to gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie augustowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie suwalskim.Siedziba gminy to Bargłów Kościelny.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 5772 osoby.Pokaż na mapach
gmina Nowinka2042957Nowinka (do 1954 gmina Szczebro-Olszanka) - gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie augustowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie suwalskim.Siedziba gminy to Nowinka.Według danych z 30 czerwca 2008 gminę zamieszkiwało 2827 osób.Pokaż na mapach
gmina Płaska3722634Płaska - gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie augustowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie suwalskim.Siedziba gminy to Płaska.Według danych z 30 czerwca 2008 gminę zamieszkiwało 2526 osób.Pokaż na mapach
gmina Sztabin3635253Sztabin – gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie augustowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie suwalskim.Siedziba gminy to Sztabin.Według danych z 30 czerwca 2008 gminę zamieszkiwało 5291 osób.Pokaż na mapach
gmina Lipsk1845419Lipsk (dawn. gmina Petropawłowsk) – gmina miejsko-wiejska w województwie podlaskim, w powiecie augustowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie suwalskim.Siedziba gminy to Lipsk. Organ stanowiący i kontrolny - Rada Miejska w Lipsku.Według danych z 30 czerwca 2008 gminę zamieszkiwały 5553 osoby.Gmina znajduje się w obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz jego otulin, częściowo także na terenie Puszczy Augustowskiej.Pokaż na mapach