Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - powiat ��uromi��ski

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie