Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - powiat łukowski

Powiat łukowski – powiat w Polsce (województwo lubelskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Łuków.W skład powiatu wchodzą: gminy miejskie: Łuków, Stoczek Łukowski gminy wiejskie: Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski, Trzebieszów, Wojcieszków, Wola MysłowskaMiasta: Łuków, Stoczek Łukowski

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie
m. Łuków3630757Łuków – miasto w środkowowschodniej Polsce, w województwie lubelskim, w powiecie łukowskim; siedziba starostwa. Węzeł drogowy ze stacją węzłową. Przemysł obuwniczy, mięsny, spożywczy. Lokalny ośrodek usługowy rolnictwa.Największym ośrodek miejski między Lublinem, Siedlcami, Puławami a Białą Podlaską. Według danych z 31 grudnia 2012 r. Łuków liczył 30 827 mieszkańców. Na przełomie 2011 i 2012 r. wśród 908 miast Polski zajmował 144. miejsce pod względem liczby ludności i 136. miejsce pod względem powierzchni.Miasto stanowi 2,6% powierzchni powiatu i 28,2% jego ludności.Łuków był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego. Położony jest w historycznej Małopolsce, w ziemi łukowskiej.Pokaż na mapach
m. Stoczek Łukowski92700Stoczek Łukowski – miasto w województwie lubelskim, w powiecie łukowskim, nad Świdrem. Według danych z 30 czerwca 2009 roku miasto miało 2718 mieszkańców. Ośrodek usługowy regionu, drobny przemysł, turystyka.Stoczek Łukowski jest najmniejszą terytorialnie gminą województwa lubelskiego. Jest też najmniej ludną i najrzadziej zaludnioną gminą miejską w województwie. Na przełomie 2007 i 2008 r. pod względem powierzchni w zajmował 2317., a pod względem liczby mieszkańców – 2214. lokatę na 2478 gmin Polski.Pokaż na mapach
gmina Adamów995824Adamów (dawn. gmina Gułów) – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie łukowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie siedleckim.Siedziba gminy to Adamów.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 5815 osób.Pokaż na mapach
gmina Krzywda16110714Krzywda – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie łukowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie siedleckim.Siedziba gminy to Krzywda.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 10 437 osób.Pokaż na mapach
gmina Łuków30717606Łuków – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie łukowskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie siedleckim.Siedziba władz gminy znajduje się w mieście Łuków.Według danych z 31 marca 2012 roku, gminę zamieszkiwało 17 580 osób.Pokaż na mapach
gmina Serokomla774134Serokomla – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie łukowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie siedleckim.Siedziba gminy to Serokomla.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 4161 osób.Gmina powstała za Królestwa Polskiego w powiecie łukowskim w guberni siedleckiej 13 stycznia 1870 z obszaru pozbawionej praw miejskich Serokomli oraz z części zniesionej gminy Charlejów.Pokaż na mapach
gmina Stanin1619875Stanin – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie łukowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie siedleckim. Siedziba gminy to Stanin.Według danych z 31 grudnia 2005 gminę zamieszkiwały 9807 osoby.Pokaż na mapach
gmina Stoczek Łukowski1738161Stoczek Łukowski (do 1954 gmina Prawda ) - gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie łukowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie siedleckim.Siedziba gminy to Stoczek Łukowski.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 8682 osoby.Ciekawostka: od 1 stycznia 1992 do 31 grudnia 1997 gmina Stoczek Łukowski i miasto Stoczek Łukowski tworzyły wspólną gminę (tzw. miasto-gminę). Zostały połączone w związku z restrukturyzacją podziału administracyjnego w 1992 roku , lecz po 6 latach (1 stycznia 1998) gminy ponownie rozdzielono .Pokaż na mapach
gmina Trzebieszów1417531Trzebieszów – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie łukowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie siedleckim.Siedziba gminy to Trzebieszów.Według danych z 31 grudnia 2007 gminę zamieszkiwało 7559 osób.Pokaż na mapach
gmina Wojcieszków1097083Wojcieszków – gmina wiejska w powiecie łukowskim, w północno-zachodniej części województwa lubelskiego. Liczy 7210 mieszkańców i zajmuje obszar o powierzchni 10886 ha. Gmina ma typowo rolniczy charakter.Pokaż na mapach
gmina Wola Mysłowska1214940Wola Mysłowska (dawn. gmina Jarczew i gmina Mysłów) – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie łukowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie siedleckim.Siedziba gminy to Wola Mysłowska.Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 5325 osób.Pokaż na mapach