Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - powiat łęczycki

Powiat łęczycki – powiat w Polsce (w północnej części województwa łódzkiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Łęczyca. Na jego terenie znajduje się geometryczny środek Polski.

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie
m. Łęczyca914786Łęczyca – miasto i gmina w województwie łódzkim, w powiecie łęczyckim, przy łączącej północ z południem drodze krajowej nr 91. Miasto rozciąga się na pograniczu Niziny Mazowieckiej i Niziny Wielkopolskiej nad Bzurą (lewym dopływem Wisły), a dokładnie przy ujściu doliny Bzury do pradoliny warszawsko-berlińskiej.Była miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego.Według danych GUS z 30 czerwca 2013, miasto liczyło 14 844 mieszkańców.Należy do miast o najwyższym wskaźniku osób z wyższym wykształceniem w Polsce.Pokaż na mapach
gmina Daszyna813993Daszyna (do 1954 gmina Mazew) - gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie łęczyckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie płockim.Siedziba gminy to Daszyna.Gmina jest członkiem Związku Gmin Regionu Kutnowskiego.Według danych z 31 grudnia 2007 gminę zamieszkiwało 4130 osób.Pokaż na mapach
gmina Góra Świętej Małgorzaty904480Góra Świętej Małgorzaty (do 1954 gmina Tum) - gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie łęczyckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie płockim.W skład gminy weszła w całości dawna gromada Góra Świętej Małgorzaty z piętnastoma sołectwami, część gromady Nowy Gaj z czterema sołectwami oraz jedno sołectwo z gromady Leśmierz.Przez północną część gminy przepływa rzeka Bzura, w której dolinie znajdują się trwałe użytki zielone. Siedziba gminy to Góra Świętej Małgorzaty.Gmina jest członkiem Związku Gmin Regionu Kutnowskiego.Według danych z 31 grudnia 2007 gminę zamieszkiwało 4529 osób.Pokaż na mapach
gmina Grabów1566176Grabów – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie łęczyckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie konińskim.Siedziba gminy to Grabów.Za Królestwa Polskiego gmina należała do powiatu łęczyckiego w guberni kaliskiej. 31 maja 1870 do gminy przyłączono pozbawiony praw miejskich Grabów.W tej gminie tradycje związane z grą palant kultywowane są od XV-XVI w. Co roku organizowane jest Święto Palanta. Mecz rozgrywany jest na rynku w Grabowie we wtorek po świętach Wielkiej Nocy. Poprzedza go msza św. w kościele, uroczysty przemarsz ulicami Grabowa i pasowanie na nowych członków Klubu Palanta. Obchodom Dnia Palanta towarzyszą występy artystyczne. Święto zostaje zakończone bankietem okolicznościowym. Według danych z 31 grudnia 2007 gminę zamieszkiwały 6364 osoby.Pokaż na mapach
gmina Łęczyca1518530Łęczyca (do 1954 gmina Topola + gmina Tkaczew) – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie łęczyckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie płockim. Siedzibą gminy jest Łęczyca.Według danych z 31 grudnia 2007 gminę zamieszkiwało 8509 osób.Pokaż na mapach
gmina Piątek1336241Piątek (do 1870 gmina Pokrzywnica) – gmina położona w województwie łódzkim, powiat łęczycki.Gmina leży w Niecce Łęczyckiej. Jej obszar wynosi 13318 hektarów, a zamieszkuje na jej terenie 6490 mieszkańców w 33 sołectwach i 38 wsiach. Powierzchnia gminy w 64% użytkowana jest w postaci gruntów ornych, 0,3% zajmują sady, 15,4% to łąki, 5,4% pastwiska, 7,8% lasy, 7,1% pozostałe grunty i wody.Siedzibą urzędu gminy jest osada Piątek, na terenie której znajduje się Geometryczny środek Polski. Przez gminę przepływają rzeki: Moszczenica, Malina oraz Struga. W pobliskach Krośniewicach znajduje się skrzyżowanie drogi krajowej nr 91 oraz drogi krajowej nr 92.Pokaż na mapach
gmina Świnice Warckie934076Świnice Warckie (1937-54 gmina Świnice) – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie łęczyckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie konińskim.Siedziba gminy to Świnice Warckie.Według danych z 31 grudnia 2011 gminę zamieszkiwało 4101 osób.Pokaż na mapach
gmina Witonia603391Witonia – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie łęczyckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie płockim.Siedziba gminy to Witonia.Gmina jest członkiem Związku Gmin Regionu Kutnowskiego.Według danych z 31 grudnia 2007 gminę zamieszkiwało 3466 osób.Pokaż na mapach