Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - Piekary Śląskie

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie