Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - Che��m

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie