Granice i nazwy regionów

Dodatkowe warstwy

Mapy - Bia��a Podlaska

gminapowierzchnia [km²]ludnośćopisna mapie